Menu Zavrieť

O nás

Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14
029 01 Námestovo

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3523/L

Fakturačné údaje:
IČO:  36007439
DIČ:  2020427596
IČ DPH:  SK2020427596
IBAN: SK77 5600 0000 0040 6512 0001
Štatutárny orgán: Milan Šurin – konateľ

Hlavná činnosť:   – Výroba, rozvod, predaj tepla a teplej úžitkovej vody,
                              – Vedenie účtovníctva,
                              – Ekonomické a účtovné poradenstvo,
                              – Obchodná činnosť v rámci voľných činností.

Ďalšie činnosti:   – Opravy v bytoch a bytových domoch (okrem elektro),
                             – Sanitárne opravy,
                             – Prepchávanie kanalizačných potrubí.